Egen version av spelet Space Invaders programmerat i Java (2015)

Egen version av spelet Space Invaders programmerat i Java (2015)

Jag och två andra studenter från KTH hade som slutprojekt att själva programmera ett grafiskt 2D-spel i java. Vi lyckades skapa en mycket fin och väl fungerande version av det gamla spelet Space Invaders. Vi använde oss av biblioteket Slick2D.
GitHub repository (filer).
Slutrapport: Ladda ner.  Visa i webbläsaren.